Membrane Services 1978 (Thailand)
โทร 084-549-1409
  • th

5. ผลิตภัณฑ์งานพื้น


5. ผลิตภัณฑ์งานพื้น

ผลิตภัณฑ์งานพื้น ยูนิท็อป เอสแอลซี-1

Dr.Fixit Unitop SLC-1 (ดร.ฟิคสิท ยูนิท็อป เอสแอลซี-1) ซีเมนต์สำเร็จรูปปรับระดับ สำหรับงานภายใน ปรับระดับได้ด้วยตัวเอง 3-7 มม. ทำงานง่าย แข็งตัวเร็ว ไม่แตกร้าว

สอบถาม
ผลิตภัณฑ์งานพื้น พิดิท็อป 333

Dr.Fixit Piditop 333 (ดร.ฟิคสิท พิดิท็อป 333) ซีเมนต์ผิวแกร่ง ชนิดไม่มีโลหะ เพิ่มความแข็งแกร่งของผิวหน้าคอนกรีต เพิ่มความทนทานต่อการเสียดสี ลดการซึมของน้ำมันละจารบี

สอบถาม
ผลิตภัณฑ์งานพื้น ยูนิท็อป เอสแอลซี-2

Dr.Fixit Unitop SLC-2 (ดร.ฟิคสิท ยูนิท็อป เอสแอลซี-2) ซีเมนต์สำเร็จรูปปรับระดับ สำหรับงานภายนอก ปรับระดับได้ด้วยตัวเอง 3-10 มม. ทำงานง่าย แข็งตัวเร็ว ไม่แตกร้าว

สอบถาม
น้ำยารองพื้น เอสแอลซี ไพรเมอร์

Dr.Fixit SLC Primer (ดร.ฟิคสิท เอสแอลซี ไพรเมอร์) น้ำยารองพื้น สำหรับซีเมนต์ปรับระดับ เพิ่มการยึดเกาะระกว่างซีเมนต์เก่าและใหม่ สามารถกันความชื้นและน้ำได้ดี ทนต่อสารเคมี

สอบถาม